Foto: Magnus Glans

Foto: Magnus Glans

I år visas treornas examensarbeten och gesällprov! 
Utställningen visas i sin helhet i Malmstens lokaler på Lidingö 18-21/5.
Öppettider 18-21/5
tors-sön 11-16
VERNISSAGE 17/5 kl 18

Examensarbete

En summering av studietiden men också ett avstamp till yrkeslivet. Ämnet för examensarbetet väljer studenten själv i samråd med handledaren. Det finns gott om utrymme för såväl teoretiska djupdykningar och teknikutveckling som materialstudier och konstnärliga undersökningar. Praxis är dock att alla examensarbeten vid LiU Malmsten innehåller både en praktisk och en teoretisk del.
När en tittar vad alumner från LiU Malmsten ägnar sig åt några år efter studierna är det inte sällan tydliga spår av just examensarbetet syns.

Avancerat Möbelhantverk, samarbete och konstnärligt utvecklingsarbete

Under det tredje året på möbelsnickeri- och möbeltapetseringsprogrammen ges en kurs vars mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper i att självständigt i en komplex tillverkningsprocess utveckla en produkt utifrån produktions- och gestaltningsaspekter. 
Kursen kallas “avancerad möbel” och baseras ofta på ett samarbetsprojekt som sker under andra året. Där iklär sig möbelsnickarstudenterna och tapetserarstudenterna beställarrollen och ger designstudenterna i uppdrag att rita förslag på avancerade möbler specialutformade för just dem. I designuppdraget ingår både att fånga upp hantverkstudenternas personliga önskemål och att tillgodose kraven på de tekniska moment som ingår i respektive bransch gesällprov. 
Det är inget krav att avlägga gesällprov på hantverksprogrammen vid LiU Malmsten, men många väljer att tillverka dessa specialritade möbler. Studenterna får här chans att pröva gränserna för sin hantverkstekniska förmåga och möblerna har ofta mellan 200 till 400 timmars arbete bakom sig.